Met VisCAM View kunnen STL bestanden nagekeken worden op fouten zoals onverbonden zijden/vlakken, omgekeerde vlakken en driehoeken. Er kan een doorsnede gemaakt worden om de binnenkant te bekijken en er kunnen metingen gedaan worden zoals wanddiktes.